top of page

Wat doen wij met uw gegevens? - AVG

Van Chiropractie Dordrecht;
Betreft: Wet AVG - Algemene Verordering Gegevensbescherming EU 2016/679, EU Privacy wetgeving

Uw privacy en uw persoonsgegevens. 
Wij informeren u graag over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het opslaan van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat hiermee akkoord doordat uw zorg door onze praktijk laat uitvoeren. Door middel van dit formulier geeft u aaan van uw rechten kennis te hebben genomen, en akkoord te gaan met onze verwerking.

Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om:
* Uw persoongegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg an u kunnen verlenen.
* Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dit nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op bbasis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen wij dit vooraf aan u.
* Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereekomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
* U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt ons dan een schrijftelijk verzoek.
* Als u vindt dat de gegevens die wij vanu hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schrijftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.
* U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De Wet WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom zullen wij in dit geval niet wissen, maar labelen als ' niet actief'.
* U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De Wet WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom zullen wij in dit geval niet wissen, maar labelen als ' niet actief'.
* U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persooonsgegevens verwerken.
* U krijgt bericht van ons als er iets mis gaat met uw persoonsgegevens.
* Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijn van de WGBO.
* Al het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.

Zonder tegenberich via de email gaat u akkoord met bovengenoemde.

Met vriendelijke groet,
Chiropractie Dordrecht
e-mail: chiropractiedordrecht@hotmail.com
 

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

kunnen er gevolgen van uw behandeling zijn ?

Hierbij wordt u op de hoogte gebracht van de voordelen van chiropractie, maar ook van de eventuele bijwerkingen en risico’s. Ook de alternatieven zullen genoemd worden zodat u vervolgens op basis van deze informatie een weloverwogen besluit kunt nemen m.b.t. chiropractische behandelingen.

 

Een chiropractische behandeling omvat het corrigeren, manipuleren en/of mobiliseren van de gewrichten in de wervelkolom en andere gewrichten in het lichaam. Ook wordt gebruikgemaakt van spier-technieken zoals trigger point therapie of multiple impuls therapie (met behulp van een Arthro Stim apparaat). 

 

Voordelen

Chiropractische behandelingen zijn bewezen effectief voor klachten van het bewegingsapparaat. Behandeling door onze chiropractor kan uw bewegingsvrijheid verhogen, bewegingsfuncties verbeteren, het gebruik van medicijnen verminderen en mogelijk zelfs voorkomen dat een medische ingreep nodig is. 

 

Mogelijke bijwerkingen

Chiropractie is een hele veilige behandelmethode. De kans op nadelige effecten is erg klein. Toch kunnen bijwerkingen soms voortkomen en is het noodzakelijk dat u die kent voordat u met de voorgestelde behandeling instemt. De bijwerkingen in verband met chiropractische behandelingen variëren, afhankelijk van de conditie, de leeftijd en de gezondheidstoestand van iedere afzonderlijke patiënt en van het type behandeling dat wordt uitgevoerd. Bijwerkingen kunnen zijn; 

  • Tijdelijke verergering van symptomen. Normaliter duurt een verergering van al bestaande klachten van stijfheid, gevoeligheid en/of hoofdpijn slechts een paar uur tot hooguit een paar dagen. 

  • Spier/pees-kneuzingen: Gewoonlijk gaan spier/pees kneuzingen binnen een paar dagen tot een week vanzelf over, met een periode van rust en ontzien van het aangedane gebied. 

  • Rib kneuzing: Alhoewel pijnlijk en beperkend voor de dagelijkse activiteiten, een gekneusde rib herstelt in het algemeen vanzelf, binnen een aantal weken, met rust en zonder verdere behandeling. 

  • Hernia: een zeer zeldzame bijwerking van een chiropractische behandeling.

  • Beroerte: In extreem zeldzame gevallen kan een dissectie van een bloedvat in de hals voorkomen. Een dissectie is een loslating van de binnenwand van het bloedvat. Dat kan in het ergste geval leiden tot een afsluiting (beroerte) met alle mogelijke gevolgen van dien, zoals blijvende invaliditeit of overlijden. Een dissectie kan vaak niet worden herkend voordat er symptomen van een beroerte ontstaan. Een dissectie kan op elk moment tot uiting komen, ook bij normale dagelijkse activiteiten zoals hoesten, niezen, omkijken, sporten en bij nekbehandeling. Volgens de wetenschap zijn deze bijwerkingen niet de oorzaak van de dissectie, de onderliggende oorzaak van dissectie is nog niet bekend. De kans dat een beroerte tot uiting komt na een nekbehandeling wordt geschat op hooguit een op een miljoen (0.0001%). Hedendaagse wetenschappelijke literatuur stelt vast dat het risico op een beschadiging van een slagader of op een beroerte niet door nekbehandeling wordt vergroot. 

 

Alternatieven

Uw chiropractor beheerst verschillende behandeltechnieken die zullen worden toegepast op uw situatie. Mocht u vragen hebben over de technieken die uw chiropractor gebruikt, stelt u deze gerust. Alternatieven voor chiropractie kunnen onder andere zijn pijnstilling, of andere (para)medische hulpverlening. 

 

Vragen, zorgen of opmerkingen

Mocht u vragen, zorgen of opmerkingen hebben, dan kunt u die uiteraard te allen tijde met uw chiropractor bespreken.  

 

Erop vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Chiropractie Dordrecht en Oud Beijerland

bottom of page